IT-Support

Webbdesign

Fjärrsupport

Övervakning

IP-Telefoni

 

Where Data Meets Design.

Data & Design i Väst AB är ett innovativt företag som specialiserar sig på att kombinera data och design för att skapa meningsfulla och användarcentrerade lösningar. Företaget strävar efter att förena den tekniska expertisen hos dataanalytiker och utvecklare med kreativiteten hos designers för att leverera helhetslösningar som möter kundernas behov och förväntningar.

IT-SUPPORT

Serverlösningar

Kostnadseffektiva lösningar till både mindre och större kunder, allt från enkla filservrar till mer avanserade lösningar för att underlätta för ex. kunder som vill vara mobila med ändå alltid ha tillgång till sin arbetsplats från alla sina enheter så som laptops, läsplattor eller mobiler. Detta innebär en säker miljö där man inte riskerar förlust av data då en enhet försvinner eller går sönder.

Backup

Förr fyllde man väskan med band när man gick hem för att säkerhetställa att dagens jobb inte skulle försvinna. Idag finns flera olika lösningar för att du skall kunna återställa dina arbeten enkelt och snabbt.
Vi levererar säkerhetslösningar där du kan schemalägga dina backuper där du själv väljer vad som skall sparas och får ett mail varje gång detta är genomfört.

Lösningen för din arbetsplats

Vi levererar kompletta lösningar till allt från enmansföretag större företag med +50 anställda.
Vi strävar alltid efter att ta fram en lösning som både är ekonomisk men även lätt att bygga vidare på i både Microsoft och Apple miljöer.

Nätverk

Idag skall allt fungera trådlöst via WIFI men ofta brukar de inte fungera tillfredsställande, speciellt om man är ett kontor med flera användare som i regel sitter på både datorer och mobila enheter. De flesta känner igen problemet men kommer inte fram till lösningen. Det behöver inte vara så dyrt eller avancerat att kunna jobba tillfredsställande utan avbrott.

WEBDESIGN

KAMERA ÖVERVAKNING